« نسبتــ بہ شما ویژه ارادتــ داریمحواسمان باشد!  »

 ‍🌺‍ 

شش نکته باریک تر از مو ‍🌺‍

🌸پیامبر اکرم صل الله علیہ وآله بہ علے علیہ السلام فرمودند: یاعلے، ششصد هزار گوسفند میخواهے، یا ششصد هزار دینار، یا ششصد هزار ڪلمہ؟

عرض ڪرد: ششصد هزار کلمه.
🔷 فرمود: من براے تو ششصد هزار ڪلمہ را در شش ڪلمہ جمع مےنمایم:
۱- یا علے وقتے دیدے مردم بہ مستحباٺ مشغولند، تو «به تڪمیل واجباٺ مشغول باش.»
۲- هرگاه دیدے مردم بہ عمل دنیا مشغولند، تو «بہ عمل آخرٺ مشغول باش.»
۳- هنگامے ڪہ دیدے مردم مشغول بہ عیب گویے یڪدیگرند تو «مشغول بہ عیوب خود باش.»
۴- هنگامے ڪہ دیدے مردم مشغول بہ زینٺ دنیا مےباشند، تو «مشغول بہ زینٺ آخرٺ باش.»
۵- هنگامے ڪہ دیدے مردم بہ زیادے عمل مشغولند، تو «بہ خوبے عمل مشغول باش»
۶- هنگامے ڪہ دیدے مردم بہ مخلوق متوسل مےشوند، تو «بہ خالق متوسل شو.»
💎 یا علے، بر مردم زمانے بیاید ڪہ اقرار ڪننده بہ حق اهل نجاٺ باشد.

عرض ڪرد: عمل ڪجاسٺ؟

فرمود: در آن روز عملے نیسٺ.


موضوعات: اخلاق و عرفان
   شنبه 2 اردیبهشت 1396


فرم در حال بارگذاری ...

وبلاگ مشکات در راستای اشاعه مکتب محمدی و فرهنگ علوی و فاطمی راه اندازی شده است. امید است بتوانیم قدمی در اعتلای فرهنگ اسلامی در جامعه برداریم. انشاﺀالله
جستجو
آمار
 • امروز: 121
 • دیروز: 5
 • 7 روز قبل: 61
 • 1 ماه قبل: 153
 • کل بازدیدها: 19361
رتبه
 • رتبه کل دیروز: 101
 • رتبه مدرسه دیروز: 6
 • رتبه کل 5 روز گذشته: 221
 • رتبه مدرسه 5 روز گذشته: 6
 • رتبه کل 90 روز گذشته: 437
 • رتبه مدرسه 90 روز گذشته: 5